سه‌شنبه, 26 تير 1397
سرزمین مانائیها
مقدمه کتاب

ايران، مخصوصا آذربايجان اين سرزمين و خواستگاه اوليه بزرگترين و موثرترين تمدن جهان با سابقه‌ي بي‌نظيرخود هميشه مطالب و خواندنيهاي فراواني را در خود پنهان كرده است و هر انسان انديشمندي را به خود جلب مي‌كند. از ساليان دور با اين انگيزه و براي آشنائي هر چه بيشتر و بهتر از سرزميني كه در آن زندگي مي‌كردم موجب شد كار دشوار تحقيق را شروع كنم. مانائي نام قومي قدرتمند در اين ناحيه از ايران مي‌باشد كه در بيش از سه هزار سال پيش مي‌زيستند دانستن اين نكته كه در سرزميني قدم مي‌زنيم كه وجب به وجب آن در دنياي باستاني گذشته داراي جلال و شكوه بوده و خود صفحات انبوهي از تاريخ را در خود جاي داده است انسان را به وجد مي‌آورد و جمع آوري  سرگذشت كشورمان از چندين هزار سال پيش تا كنون حتي بصورت نگاهي كلي به حكومتهاي اين دوران در اين سرزمين، كه خواننده ايراني را با پيشينه خود آگاه سازد دليلي شد براي تهيه اين مجموعه.

بخش اول كتاب اين امكان را براي خواننده مهيا مي‌سازد البته پيداست كه براي هر فصل و همينطور هر عنوان اين بخش، كتب فراواني به نشر رسيده كه در صورت نياز به مطالعه دقيق‌تر و تخصصي‌تر مي‌توان به آنها مراجعه كرد. به‌عبارت ديگر اين بخش ديد كافي را براي آن دسته از خوانندگاني كه وقت كافي براي مطالعه صدها بلكه هزاران كتاب را ندارند مي‌دهد كه با مطالعه اين بخش تصوير منطقي از چگونگي پيدايش ايران بزرگ و سير تحول و نهايتا الان را مي‌دهد.

آذربايجان اين الماس درخشان از جواهرات ايران زمين، همواره سربلند در بوته تاريخ بوده، هر چند زخمهاي فراواني را نيز در اين بستر به خاطر نقش كليدي كه نسبت به ايران دارد، متحمل گرديده اما هميشه سربلند از اين امتحانات بيرون آمده و آن را مديون مردم دلير و سرداران و تاريخ سازان و رهبران روزگاران خود مي‌باشد. واقعا در زير خروارها تن خاك و سنگ در تپه كنار روستاي داش تپه  در شمال مياندوآب چه صفحاتي از ديده‌ها پنهان مانده‌اند؟ آيا هر آنچه كه تا كنون در مورد تپه حسنلو به ما رسيده همه واقعيتهاست؟ در ليلان (بخشي در شرق مياندوآب) در ايام باستان چه مي‌گذشت؟ و شهر شيز  (تخت سليمان تكاب) چگونه شكل گرفت؟ و اينكه اين جلگه زيباي داخلي ايران بزرگ (‌مياندوآب)‌ چه صفحاتي از تاريخ را در خود دارد؟ كه سلاطين قدرتمند قبل از به تخت نشستن، خود را موظف مي‌دانستند با پاي پياده به  اين منطقه بيايند؟ آذربايجان مامن كيست؟ آيا واقعا زرتشت اين پيام آور گفتار نيك پندار نيك و رفتار نيك از اين منطقه هست؟

آذربايجان كجاست؟ چه ويژگيهائي دارد؟ در بخش دوم به اين موضوع مي‌پردازيم و سعي شده بدون بسط مطلب، آثار حكومتهاي مذكور در بخش اول بر آذربايجان را در اين بخش بگنجانيم مخصوصا در چند صد سال گذشته را.

بخش سوم كتاب در سه فصل تهيه گرديد كه به ترتيب اختصاص دارد به شهرستانهاي مياندوآب، شاهين دژ و تكاب. در اين قسمت سعي شده تمام اطلاعات مربوط به اين شهرستانها را از وضعيت شهر، روستا، آباديها، خدمات شهري، فرهنگي، اقتصادي و جغرافيائي را كه با بضاعت كم بنده مي‌شد جمع آوري نمود بقلم بياورم.

 مياندوآب، شاهين دژ و تكاب نام شهرستانهاي منطقه جنوب درياچه اروميه از لحاظ تقسيمات كشوري جزو استان آذربايجان غربي مابين چهار استان از شمال شرقي به آذربايجان شرقي، از شمال غربي استان آذربايجان غربي، از جنوب شرقي به استان زنجان و از جنوب غربي نيز به استان كردستان ختم مي‌شود اين منطقه كه از نظر سياسي و تقسيمات سياسي مي‌توان به آن آذربايجان جنوبي نام نهاد در گذشته‌هاي دور زيستگاه اقوام مختلفي بوده كه مهمترين آنها مانائيها مي‌باشند آثار مكشوفه از سقز، تپه حسنلو، تخت سليمان و نيز غير مكشوفه داش تپه  (‌به يك تعبير شهر معروف مستا  پايتخت مانائيها) و ساير نقاط مبين اين نكته مي‌باشند كه در اين منطقه از كشور پهناورمان زندگي سابقه طولاني و درخشان و نيز پر افت و خيزي داشته است. در اين فصل بر آنيم تا سه شهرستان از منطقه آذربايجان جنوبي را به خواننده گرامي معرفي كنيم اوج نگاه منحصر به فرد اين كتاب در نكته‌اي است كه به معرفي آحاد آباديها و روستاها و دهات منطقه مي‌پردازد اطلاعات و آمار رقمي اين منطقه مستند به سرشماريهاي مختلف انجام شده از سنوات قبل بصورت جسته و گريخته و از سال 1335 خورشيدي هر ده سال بصورت دقيق توسط مركز آمار انجام مي‌شود، مي‌باشد ثبت و ضبط اطلاعات آباديها و روستاها با ميزان خطاي تقريبا صفر و بررسي آن در بستر زمان مي‌تواند چرائي افزايش جمعيت در نقطه‌اي، كاهش جمعيت در نقطه‌اي ديگر، كوچ و مرگ و مير و مباحث فرهنگي و حتي سياسي و امثال آن را جواب دهد و اين اطلاعات و آمار قابليت  تجزيه و تحليل را داشته  و نتايج اين تجزيه و تحليلها ميتواند پشتوانه فكري و نرم افزاري رشد و توسعه منطقه واقع گردد. به هر تقدير از عوامل اصلي رشد و توسعه،  شناخت مي‌باشد و اين كتاب سعي كرده اين اطلاعات و آمار را كه حاصل زحمات ساليان متمادي اينجانب چه از نظر تحقيق كتابخانه‌اي و يا ميداني و همينطور عيني مي‌باشد، به زباني ساده و به دور از صرف اعداد كه معمولا خواننده را خسته مي‌كند، ارائه نمايد. باشد برگ سبزي تقديم به مردان دلير، زنان سخت كوش، جوانان آزادانديش سرزمين مانائيها.

 

منصور حمدالله‌زاده ـ تابستان 1389 خورشيدي ـ تهران

Mansour001@gmail.com

شناسنامه کتاب :


 

انتشارات بهجت

سرزمين مانائي‌ها (شهرستانهاي مياندوآب، شاهين دژ و تکاب)

نوشته و پژوهش: منصور حمدالله‌زاده

صفحه­آرا: هومن رضواني

چاپ اول 1389

شمارگان: 1100 جلد

چاپ: گلشن

قيمت: 15000 تومان

حق چاپ محفوظ و مخصوص مؤلف است.

شابك: 8-36-2763-964-978                                                                       ISBN: 978-964-2763-36-8

فروشگاه انتشارات بهجت : تهران، خيابان ولي­عصر، دوراهي يوسف­آباد، شماره 1978                    تلفن: 88967176- دورنگار 88957176

دفتر توزيع و فروش انتشارات بهجت : تهران، خيابان ميرزاي، شيرازي شماره 162                     تلفن: 88899907- دورنگار 88941146

فهرست کتاب : پيش گفتار

15

بخش اول ايران در بسترتـاريخ

19

مقدمه بخش اول

21

فصل اول شاهنشاهي سلسله هاي باستاني

23

هزاره دوم قبل از ميلاد

25

هزاره اول قبل از ميلاد

28

مانائيها

29

لولوبي‌ها

41

گوتي‌ها

42

ميتاني‌ها

42

كاسي‌ها

43

اورارتوها

44

ماد

44

هخامنشيان

55

اشـکـانـيان

101

ساسانيان

107

فصل دوم هجوم اعراب

127

اشغال ايران به دست اعراب

129

اشغال آذربايجان به دست اعراب

134

اشغال آذربايجان به دست اعراب از ديدگاه بلاذري

135

فصل سوم شاهان و سلاطين

139

خلافت امويان و عباسيان

141

بابک خرمدين

145

طاهـريان

150

صـفاريان

153

آل بويه

155

اسماعـيـليـه

160

سامانـيان

168

غـزنويان

171

دولت علويان

175

ادريسيه

176

قاسميه

176

حسنيه

176

دولت علويان طبرستان

176

دولت علويان گيلان و ديلمان

181

آل زيار

182

سـلـجوقـيان

185

سلجوقيان کرمان

190

سلجوقيان آناتـولي

191

حكومت غز

192

اتابكان و خوارزمشاهيان

192

اتابكان آذربايجان

196

اتابكان فارس يا سلغريان

196

اتابكان لرستان

196

اتابكان شام

197

اتابكان موصل

197

مـغـول

197

تيموريان

202

صـفـويان

215

افـشاريه

233

زنـديه

238

قاجـاريه

239

پهلوي

262

جمهوري اسلامي

277

بخش دوم جغرافياي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و طبيعي آذربايجان

279

مقدمه بخش دوم

281

فصل اول پستي‏ها و بلندي‏ها

283

سرزمين‏هاي هموار آذربايجان

285

جلگه‏هاي آذربايجان

286

فصل دوم آبها و آب و هوا در آذربايجان جنوبي

287

آبها

289

آب و هوا

299

فصل سوم زمين‏شناسي

301

ايران

303

آذربايجان

310

فصل چهارم حكومت

313

اداره حكومت آذربايجان

315

فرمانروايان آذربايجان در دوران سلطه عرب

315

تقسيم آذربايجان و استانداران

318

فصل پنجم رويدادهاي سياسي ايران و آذربايجان

323

جنگ چالدران

325

جنگهاي ايران و عثماني ـ عهد صفويه

325

سال 1140 هجري قمري

327

جنگهاي ايران و عثماني ـ عهد افشار و زنديه

329

جنگهاي ايران و روس

329

جنگهاي ايران و عثماني ـ عهد قاجاريه

331

جنگهاي ايران و روس

332

وقايع سال 1297 هجري قمري

333

انقلاب مشروطيت

339

وقايع سال 1285 خورشيدي و اختلاف مرزي با عثماني

343

وقايع سال 1293 هجري خورشيدي و جنگ جهاني اول و آذربايجان

347

وقايع 1324 و 1325 آذربايجان و مسئله پيشه‌وري

349

وقايع سال 1324 خورشيدي از ديدگاه روسو

351

جنگ جهاني اول و دوم ـ ايران

355

انقلاب اسلامي

360

جنگ تحميلي با عراق

363

فصل ششم در بستر تاريخ

373

آذربايجان از ديدگاه يعقوبي

375

سوابق آذربايجان

375

آذربايجان يكي از پسران سام (ع)

379

آذربايجان در زمان سلجوقيان

380

آذربايجان در زمان مغولها

381

آذربايجان پس از مغولها

383

آذربايجان در زمان صفويان

384

آذربايجان معاصر

386

فصل هفتم زبان

391

فصل هشتم عقايد

397

ارامنه ايران

400

تركان و ايران

401

ايل قره پاپاق

411

فصل نهم كاوشهاي باستان شناسي

413

ليلان

415

تخت سليمان و آتشكده آذرگشسب

416

تپه حسنلو

425

بخش سوم شهر، روستا و آباديهاي منطقه

443

مقدمه بخش سوم

445

فصل اول شهرستان مياندوآب

447

تاريخچه

449

جغرافياي طبيعي

455

كشاورزي

458

صنعت

465

جغرافياي انساني

473

ويژگيهاي سياسي و اداري

485

جغرافياي اقتصادي

486

مراكز فرهنگي و هنري

487

مراكز آموزش عالي شهرستان

488

آموزش و پرورش

488

خدمات

490

آباديها

494

فصل دوم شهرستان شاهين دژ

547

تاريخچه

549

مردم و زبان

560

صنايع دستي شاهين دژ

561

جاذبه‌هاي طبيعي

563

خدمات

565

آباديها

569

فصل سوم شهرستان تكاب

633

شهرستان تكاب

635

شهر تکاب

636

پيشينه تاريخي

637

تقسيمات کشوري

637

دين و فرهنگ

638

زبان و گويش

638

اقتصاد و صنايع

639

مناطق گردشگري

639

آباديها

650

منابع و مآخذ

673

فهرست تصاوير

679

فهرست جداول

683

فهرست نقشه‌ها

685

فهرست نمودارها

687

فهرست اعلام

689

logo-samandehi
«تمامي كالاها و خدمات فروشگاه،"ذیحساب" حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد. © 1385 - 1395

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8