شنبه, 19 آذر 1401
كنفسيوس ' مفهوم دانش نه داشتن آن، بلكه بكار بستن آن است. '

انتصابات در حرفه

همچنانکه مستحضرید ذیحسابان کشور ( که در واقع مدیران مالی دولتی میباشند ) به حکم  قانونی ماده سی و یک قانون محاسباب عمومی کشور مصوب یک هزار و سیصد و شصت و شش توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ( که این مهم به خزانه دار کل کشور و معاونت نظارت مالی تفویض گردیده ) منصوب میگردند حتی در استانها .

منبع خبر انتصابات : پورتال وزارت اموراقتصادی و دارائی

صفحه1از512345.بعدي.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8